***

Marc is een 25jarige man die bij zijn moeder inwoont. Echte vrienden heeft hij niet. Hij werkt in een beschutte werkplaats. Voor het huishouden en de administratie is hij vaak afhankelijk van anderen. Marc vraagt ons wat zijn ondersteuningsmogelijkheden zijn. We brengen zijn situatie in kaart. Een psycholoog onderzoekt de verstandelijke mogelijkheden en bekijkt hoe zelfstandig Marc is. Een maatschappelijk assistent schetst de sociale achtergrond. De arts voert een medisch onderzoek. De resultaten van de onderzoeken worden neergeschreven in een multidisciplinair verslag.
De psycholoog bespreekt de resultaten met Marc en adviseert hem over de gepaste ondersteuning.

Ons e-mailadres is recent gewijzigd naar [email protected],

ook het adres van medewerkers eindigt nu steeds op: @provincieantwerpen.be

Het Oriëntatiecentrum

 

ontwikkelingsstoornissen

  orientatie centrum

Het Oriëntatiecentrum is een diagnostisch centrum gespecialiseerd in ontwikkelingsstoornissen. Wij richten ons tot jongeren (16+) en volwassenen uit de provincie Antwerpen die:

  • hun vermoeden van een ontwikkelingsstoornis willen laten onderzoeken
  • een ontwikkelingsstoornis hebben, hun mogelijkheden en beperkingen in kaart willen brengen en hierover een professioneel advies wensen
  • een aanvraag rond zorg, hulpmiddelen of persoonlijk assistentiebudget willen indienen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

We voeren een multidisciplinair onderzoek uit om zowel fysieke als mentale mogelijkheden en beperkingen in kaart te brengen. Op basis van het onderzoek stellen we een diagnose en verwijzen we de cliënt door naar de gepaste hulpverlening.

Bij functiebeperkingen die niet tot onze expertise behoren, verwijzen we de cliënt door naar een voorziening die hem of haar verder kan helpen.

provincie antwerpen logo  vaph

 

 

vzw Gouverneur Kinsbergen Copyright © 2010 - 2018, alle rechten voorbehouden - Creatie: Footprint Communication